Yasal mevzuata ve uluslararası kabul görmüş kurallara uymayı,

Risklerimizi yönetmek için etkin sistemler kurmayı,

Çalışanlarımızın ve yüklenicilerimizin bu politikaya ve yönetim sistemimize uygun hareket etmelerini sağlamayı,

Uyum kültürünü geliştirmeyi ve uyumun temini için denetim mekanizmaları kurmayı,

SEÇG-K performansını görünür kılmayı ve sürekli gelişimi takip etmeyi,

Organizasyonumuzun bütün basamaklarında SEÇG-K konusunda liderlik ve bağlılık sergilemeyi,

Çalışanlarımızın ve yüklenicilerimizin SEÇG-K bilinç ve yetkinliklerini geliştirmeyi,

Müşterilerimizin beklentilerini ve yürürlükteki yasal şartları karşılayan, müşteri memnuniyetini arttıran ürünler, mallar ve hizmetler tedarik etmeyi,

Müşterilerimizin beklentilerini devamlı olarak karşılayabilmek için ürünlerimizi ve hizmetlerimizi belirlenmiş kalite standartlarına göre sunmayı,

Çalışma alanlarımızı ve süreçlerimizi, faaliyetlerimizden etkilenebilecek olan kişiler ve çevremiz için emniyetli tutmayı,

Paydaşlarımızla iletişim içinde olmayı,

Kirlilikleri önleyerek, emisyonları azaltarak, enerji kaynaklarını ve doğal kaynakları etkin şekilde kullanarak çevre üzerindeki etkimizi asgariye indirmeyi,

Acil durumlara ve krizlere karşı hazırlıklı olmayı

Taahhüt Ederiz